Ställningsmontage

Vi jobbar med allt inom byggnadsställningar – modul och ramställningar.
Vi har utbildad personal inom ställningsmontage och väderskydd. Personalen har professionell skyddsutrustning och utbildning i säkerhetsarbete.
Vi har även erfarenhet från montage i industrimiljö, så kallad ”industriställning”.
Här handlar det om montörernas skicklighet avseende tillgänglighet, säkerhetszoner och arbetsmiljö.
Vår styrka är våra duktiga medarbetare.