Vi har även erfarenhet från montage i industrimiljö, kallad ”industriställning”